The concept of ‘time’ is something I can’t wrap my brain around. How holding a challenging yoga pose for 10 seconds feels like a lifetime, while reading a good novel for 6 hours feels like just a minute? It’s such a fascinating thing.

A few days ago I stepped outside my doorstep, walked for five minutes, and entered my moms apartment. I was carrying my MacBook, and asked her if I could borrow her printer to turn a part of my own story into black words on white paper – real paper. Holding my own ebook in my very own hands, a few minutes later, was kind of surreal. 75 real pages, filled with words I had come up with all by myself. And realising that its been about one and a half year since I wrote it? That was truly mind blowing. Kind of feels like it was yesterday. And kind of feels like it was another lifetime.

____________

‘Tid’ er noe jeg finner veldig fascinerende. Hvor merkelig er det ikke at det å holde en vanskelig yoga-stilling i 10 sekunder kan føles som en evighet, mens det å lese en god bok i 6 timer kan føles som et par minutter? For noen dager siden gikk jeg ut av døren min, og noen meter nordover – til mamma sin leilighet. Med MacBooken under armen ringte jeg på døren og spurte pent om å få låne printeren hennes. Noen minutter senere satt jeg inne hos henne med et kapittel av min helt egen livshistorie i hendene. Sort på hvitt. På ekte. 75 helt ekte sider, på helt ekte ark, med ord jeg for et og et halvt år siden kom på helt selv. At det har gått så lang tid siden jeg satt i Bali og skrev den boken er helt surrealistisk. Samtidig føles det som det hele skjedde i et helt annet liv. 

____________

This book is something I hold very close to my heart. It represents a part of my life, a chapter of my story, that is done and over with. I look back at it with pride – knowing that my body, mind and soul was able to get though a mental illness by itself, just by living in harmony with nature and who I really am. As I was struggling, I was able to pick up all the great advice given to me by my coach and other health gurus all over the world – to try all the techniques and approaches for myself – and keep what truly resonated with me. Everything I kept is what you’ll find in this book. 

While that chapter of my story came to an end over a year ago, I picked up this book a few days ago and read it in one sitting. Prior to reading it I felt overwhelmed, stressed and kind of helpless. When I was done reading my own wisdom, I felt like myself again. Just like its written in the book: no matter how spiritual or educated you are on health and wellness, you will always need reminders. I truly did at that point. 

____________

Denne boken ligger veldig nært hjertet mitt. Den representerer en del av livet mitt som er over – og en tid jeg ser tilbake på med stolthet. Tenk at kroppen min, sjelen og hodet klarte å komme seg gjennom en mental sykdom helt selv, kun ved å leve i harmoni med naturen og den jeg virkelig er. Midt i den vanskelige tiden klarte jeg å ta til meg alle råd jeg fant på nettet og fikk av coachen min, prøve alt jeg fant, og til slutt plukke ut det som funket for meg. Alt som funket finner du i boken. Selvom den kjipe perioden er over, plukket jeg frem boken for noen dager siden, og leste alle sidene på kun en times tid. Før jeg leste den følte jeg meg overveldet, stresset og hjelpesløs – etter jeg var ferdig følte jeg meg som meg selv igjen. Det er som jeg skriver i boken: uansett hvor spirituell du er, eller hvor mye du kan om helse, vil du alltid trenge påminnelser. Jeg trengte det veldig den dagen. 

____________

Reading it I also acknowledged that it could have been so much better. Both grammar wise and how its organised. I considered making a new and improved version of it – but I decided not to. Not for now, at least. There’s a lot of charm in knowing that this Norwegian speaking 24 year old girl wrote a book in English, without any education in either book writing or english grammar (I mean, I learned some english in school, but I was never confident speaking or writing based on that).

A few words of wisdom for you; if you’re eager to do something, but you feel like you’re not good enough – just do it. You’ll be glad you did. And if you’re struggling with some inner turmoil or eager to find some real happiness in life – check out ‘Crushing On Me’ here. 

____________

Mens jeg leste den innså jeg også at den kunne vært skrevet så veldig mye bedre. Både med tanke på grammatikk og hvordan den er oppbygd. Jeg vurderte å lage en ny versjon av den, men bestemte meg for å la være. Hvertfall for nå. Det er litt sjarm i å vite at en norsk 24 år gammel jente skrev en engelsk bok, uten noe utdanning i hverken bokskriving eller Engelsk. Altså, jeg har jo hatt engelsk på skolen, men har aldri følt meg noe flink på bakgrunn av det. Noen visdomsord fra meg: hvis du har lyst til å gjøre noe, men ikke føler du er god nok – bare gjør det! Du kommer til å være så glad for det senere. Og hvis du sliter med indre uro, eller kunne ønske du hadde mer glede i livet – sjekk ut ‘Crushing On Me’ her. 

____________

Love, Anne

Anne-Line Erlandsen

Anne-Line Erlandsen, a 28 year old girl from Norway. I'm a certified holistic health coach studying marketing, and with this website I put my ass where my heart wants to be – in writing, self expression and creativity.

RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT